top bannerbanner firetransparent spacer
...ett internetbaserat stödsystem för Systematiskt Brandskyddsarbete som inte bara inriktar sig på dokumentationen, utan som också är ett interaktivt verktyg för den interna brandskyddskontrollen.
 Hem   FAQ   Nytt   Om...   Kontakt   Registrera  Logga in »
i-sba logotype

Om i-sba.se, SBA, brandskydd och utrymningssäkerhet

i-sba.se - ett internetbaserat verktyg för systematiskt brandskyddsarbete som ägs och utvecklas av evaQ8.se (Evacuate Sweden).

Allt för många riktar sin uppmärksamhet på larm eller brandsläckare, men evaQ8 vill hjälpa företag att istället fokusera på en helhet för brand- och utrymningssäkerhet där ett skäligt skydd består av en väl en väl avvägd kombination av anpassad teknik och organisation. Den startar i att minimera utrymmet för både den tekniska och mänskliga faktorn att orsaka tillbud, och den landar i att (i värsta tänkbara fall) vid en brand kunna ge räddningstjänsten så användbar information som möjligt för att den skall kunna göra en så snabb och lyckosam insats som möjligt. Genom att liv alltid går före egendom, och att detta faktum styr räddningstjänstens uppdrag, så blir utrymningssäkerhet inte bara säkerhet för människor, utan även för företagets egendom, verksamhet och överlevnad.

För detta tillhandahålls i-sba.se, ett onlineverktyg för att bygga upp och bedriva systematiskt brandskyddsarbete som ser till både brand- och utrymningssäkerheten. Som komplement till detta (framför allt för er med mer komplexa eller stora lokaler) så erbjuder vi konsultation. Det kan t.ex vara svårt att räkna på gångavstånd och känna till lagar och standarder som man berörs av. Med hjälp av i-sba.se så kommer ni snabbare upp på banan med ert SBA. Sannolikt gör ni det även på ett sätt som kommer att ta er en bit längre än många andra.

© i-sba 2024

i-sba.pdf