top bannereldtransparent
...ett internetbaserat stöd för Systematiskt Brandskyddsarbete som inte bara inriktar sig på dokumentation, utan även är ett verktyg för den egna interna brandskyddskontrollen och utbildningen.
 Hem   FAQ   Nytt   Om...   Kontakt   Registrera  Logga in »

Frågor & Svar


Här finns vanliga och tänkbara frågor med svar omkring funktionerna på denna webbplats. Frågor som berör systematiskt brandskyddsarbete besvaras inte här.

Användarkonton


De funktioner som generellt alltid behöver finnas för ett väl fungerande systematiskt brandskyddsarbete är två till antalet – Brandskyddsansvarig och Kontrollant. Det finns flera anledningar, men den tyngsta är att om all SBA-kunskap endast finns hos en person i organisationen så försvinner all kunskap om den personen försvinner.

i-sba.se krävs dessa två funktioner (Brandskyddsansvarig och Kontrollant) för att få full funktion i systemet. Brandskyddsansvarigs användarkonto skapas i samband med registreringen av företagets konto, medan kontrollanters konton skapas av brandskyddsansvariga. Utöver dessa två typer av användarkonton så skapas även vid registreringen ett ”Tittarkonto” utan några andra rättigheter än att titta i systemet och att rapportera incidenter. Alla användarkonton förutom ”Tittarkontot” använder en e-postadress som användarnamn i systemet.

För att bättre kunna fördela ansvar och funktioner för SBA i större organisationer så finns även de två kontotyperna Brandskyddsledare och Brandskyddsombud. Hur dessa kontotyper fungerar och interagerar med varandra beskrivs i videon nedan.

Brandskyddsritning


När du är inloggad går du till menyn i vänsterkanten och väljer "Lokaler / verksamhet" och därefter "Byggnadsbeskrivning och brandskyddsritningar". Här skall de olika byggnader finnas som verksamheten bedrivs i. Finns inte byggnaden i listan så behöver denna först skapas. Skriv in ett beskrivande namn på byggnaden i inmatningsfältet och klicka på "Lägg till". En byggnad består i sin tur oftast av ett antal våningsplan eller områden vilka också måste definieras. Klicka på symbolen för "Områden / våningar". Om det inte finns något område så skapa ett nytt område genom att skriva in ett beskrivande namn i inmatningsfältet och klicka sedan lägg till. Nu skall du kunna se det nya området i listan. Klicka på symbolen för "Ritning" till höger för att komma till ritningen. Är området nytt och det saknas ritning kommer du att bli uppmanad att ladda upp en ritning. Följ instruktionerna som finns där.

En video som visar denna process finns här:

Egna brandskyddsobjekt


Brandskyddsansvarig kan definiera egna typer av kontrollobjekt. Gå in under "Företagsinställningar" och välj "Egna typer av kontrollobjekt". Här namnger du först ert nya objekt och väljer "Lägg till". Därefter syns det nya objektet i listan ovanför, och där kan du välja att ändra på uppgifterna för objektet genom att klicka på sybolen för "Ändra". På sidan du kommer till nu kan du ange två saker:
  1. Den färg som det skall ha på ritningen. Det finns flera fördefinierade färger för olika kategorier och det finns en för övrigt.
  2. Kontrollinstruktioner för objekstypen.

En video som visar denna process finns här:

Kontrollrond


En video som visar denna process finns här: