top bannereldflagga
...ett internetbaserat stöd för Systematiskt Brandskyddsarbete som inte bara inriktar sig på dokumentation, utan även är ett verktyg för den egna interna brandskyddskontrollen och utbildningen.
 Start   FAQ   About i-sba   Contact   Try it!   Log in »

Q & A


Here are common and possible questions and answers about the features on this site. Issues related to systematic fire Safety will not be answered.

User Accounts


The functions generally always need to exist for an efficient systematic fire Safety are two in number - Fire Safety Manager and Controller. There are several reasons for this, but most important is that if all knowledge about in only one person in the organization so lost all knowledge of the person disappears.

For full functionality in i-sba.se you need to have the two account types Fire Safety Manager and Controller. Fire Safety Manager user account is created simultaneously with the registration of the company's account, while controller accounts created by the Fire Safety Manager. In addition to these two types of user accounts, a "Viewing Account" is also created at registration. This has no rights other than to look in the system and to report incidents. All user accounts in addition to "Viewing Account" using an email address as the user of the system.

Fire Safety Manager: The account type has overall system administrative rights and is the only one able to change the overall policy documents (instructions, education plans, etc.) and to administer other users in the system. Fire Safety Manager may NOT carry out rounds of inspection.

Kontrollant: A controller is basically just the right to conduct rounds of inspection in the system. If the Fire Safety Manager wish, the controller can be given rights to edit the control drawings. This feature is useful in inventory during the construction of fire protection drawings.

Brandskyddsombud: För det större företaget, eller den som ändå önskar finfördela ansvaret ytterligare, så finns möjlighet till detta genom kontotypen ”Brandskyddsombud”. Detta konto saknar redigeringsrätt på övergripande policydokument och instruktioner, men kan tilldelas administrativa rättigheter på enskilda byggnader. Det innebär att Fire Safety Manager i företagets organisation (t.ex på HK i Borås) kan ge ett Brandskyddsombud på ett lokalkontor (t.ex i butiken i Stockholm) rätt att ändra på brandskyddsritningar och att för just ”sin byggnad” ändra på byggnadsbeskrivningen, ange ansvarsfördelning mellan ägare och nyttjare samt bifoga dokument (utrymningsplaner, brandskyddsdokumentation mm). Vidare så har brandskyddsombuden rätt att i systemet åtgärda brister efter kontrollronder. Brandskyddsombud skapas och tilldelas ansvarsområde av Fire Safety Manager.Brandskyddsritning


När du är inloggad går du till menyn i vänsterkanten och väljer "Lokaler / verksamhet" och därefter "Byggnadsbeskrivning och brandskyddsritningar". Här skall de olika byggnader finnas som verksamheten bedrivs i. Finns inte byggnaden i listan så behöver denna först skapas. Skriv in ett beskrivande namn på byggnaden i inmatningsfältet och klicka på "Lägg till". En byggnad består i sin tur oftast av ett antal våningsplan eller områden vilka också måste definieras. Klicka på symbolen för "Områden / våningar". Om det inte finns något område så skapa ett nytt område genom att skriva in ett beskrivande namn i inmatningsfältet och klicka sedan lägg till. Nu skall du kunna se det nya området i listan. Klicka på symbolen för "Ritning" till höger för att komma till ritningen. Är området nytt och det saknas ritning kommer du att bli uppmanad att ladda upp en ritning. Följ instruktionerna som finns där.

En video som visar denna process finns här:

Egna brandskyddsobjekt


Fire Safety Manager kan definiera egna typer av kontrollobjekt. Gå in under "Företagsinställningar" och välj "Egna typer av kontrollobjekt". Här namnger du först ert nya objekt och väljer "Lägg till". Därefter syns det nya objektet i listan ovanför, och där kan du välja att ändra på uppgifterna för objektet genom att klicka på sybolen för "Ändra". På sidan du kommer till nu kan du ange två saker:
  1. Den färg som det skall ha på ritningen. Det finns flera fördefinierade färger för olika kategorier och det finns en för övrigt.
  2. Kontrollinstruktioner för objekstypen.

En video som visar denna process finns här:

Kontrollrond


En video som visar denna process finns här: