top bannerbanner fireswedish flag
...an internet-based support system for systematic fire prevention, which not only focuses on the documentation, but that is also an interactive tool for your internal fire safety inspection.
 Start   FAQ   About i-sba   Contact   Try it!   Log in »
i-sba logotype

Prova på i-sba.se

Priser

Här kan du skapa ett fullt fungerande tre veckors prova-på-konto utan kostnad.


Kontot skapas i två steg.

1 . Först företagsuppgifterna

2 . Sedan dina användaruppgifter.
Som skapare av kontot blir du "Brandskyddsansvarig" och får administratörsrätt i på kontot. Detta går att ändra på senare.


Företagsnamn: *
Användarnamn för "alla": *
Det här kan vara det namn som företaget har i vardagligt tal, och det blir även användarnamnet till det konto utan några andra rättigheter än att titta i systemet. Detta skall kunna användas av personal, besökare, boende m.fl som skall kunna ta del av ert SBA.
Kontrollfråga: Hur mycket är tjugotvå minus elva?  *
© i-sba 2012