top bannerbanner firetransparent spacer
...ett internetbaserat stödsystem för Systematiskt Brandskyddsarbete som inte bara inriktar sig på dokumentationen, utan som också är ett interaktivt verktyg för den interna brandskyddskontrollen.
 Hem   FAQ   Nytt   Om...   Kontakt   Registrera  Logga in »
i-sba logotype

Priser

Anslut till i-sba.sePrincipen i korthet

Det är i huvudsak antalet ritningar som styr avgiften för användning av i-sba.se, så antal användarkonton av olika slag är obegränsat. Hur många kontrollritningar som ni väljer att ha beror bland annat på förutsättningarna i era lokaler och er verksamhet, kontrollobjektens antal och täthet, samt i hur ni väljer att utforma era kontrollområden.

Den andra faktorn som påverkar abonnemangsavgiften är funktionen “Byggnadskopior”. Denna funktion erbjuder fastighetsägare att dela ut "kopior", eller kanske snarare tomma lager, så att deras hyresgäster skall kunna använda redan upplagda ritningar som underlag till sitt SBA utan att behöva ladda upp nya ritningar. För denna funktion tillkommer ett påslag på 25% på abonnemangsavgiften, men sparar både tid och kostnader för ytterligare hantering och debitering för ritningsdubletter.

En verkstadsindustri med 2500 kvadratmeter verkstadsyta och en mindre byggnad med kontor i två plan samt ett källarplan med omklädning och arkiv har valt att lägga hela verkstaden på en kontrollritning och de tre våningsplanen i kontorbyggnaden på en annan.Hur ser då prissättningen ut?

Den årliga grundlicensavgiften är 2400 kr, och i den avgiften ingår möjlighet att ha en ritning i systemet. Ritningar utöver den första kostar sedan enligt nedan:

Ritning 2 till och med 4: 800 kr/st och år.
Ritning 5 till och med 10: 600 kr/st och år.
Ritning 11 till och med 30: 400 kr/st och år.
Ritning 31 till och med 100: 200 kr/st och år.
Ritning 101 och alla därefter 100 kr/st och år.

Ange antal ritningar:Priser angivna exklusive moms.
Hur ändrar vi på abonnemanget?

Ni kan lägga till eller ta bort ritningar när ni vill under året, och detta utan att först kontakta i-sba.se. Det är antalet ritningar i systemet vid faktureringstillfället som styr beloppet på er faktura.Hur säger vi upp abonnemanget?

Ni kan säga upp abonnemanget när ni vill och ert konto kommer då (om ni så önskar) att vara aktivt för den förbetalda och kvarstående perioden. Återbetalning av redan inbetalda medel tillämpas ej.
© i-sba 2012