...ett internetbaserat stöd för Systematiskt Brandskyddsarbete som inte bara inriktar sig på dokumentation, utan även är ett verktyg för den egna interna brandskyddskontrollen och utbildningen.
 Hem   FAQ   Nytt   Om...   Kontakt   Registrera  Logga in »

Nyheter


Här publiceras det löpande information om nya funktioner i verktyget.


Bättre överblick över tidigare utförda kontroller


Under menyn Brandskyddskontroll / Kontrollstatus där man snabbt och enkelt ser om kontroller har utförs enligt planerat på alla kontrollområden (i alla byggnader i alla enheter eller hos alla hyresgäster), där kan man nu även klicka på ett litet H och få pp alla tidigare genomförda kontroller på bara det området. Tidigare kunde man bara se alla kontroller i en lång lista i kronologisk ordning.

Kontrollinstruktioner vid pdf-utskrift


Om en kontrollant väljer att skriva ut en kontrollritning som pdf så kom det tidigare inte några kontrollinstruktioner med denna utskrift. Nu kommer kontrolltext för de olika typer av kontrollobjekt som ritningen innehåller. Finns det inga släckare på ritningen blir det inte någon kontrolltext för släckare, och finns det 18 släckare så kommer det 1 instruktionstext.Direktlänk i kontrollantens påminnelsemail


I det mail som går ut till kontrollanterna finns det nu en direktlänk som startar kontrollen på det område påminnelsen avser, utan att kontrollanten behöver logga in med sina användaruppgifter. Länken är användbar endast 1 gång och endast under en period av 14 dagar efter att mailet har skickats.Bättre överblick för kontrollanten


När en kontrollant loggar in så syns nu direkt statusen på de områden som kontrollanten kan göra kontroll på. Beroende på angivet kontrollintervall, datumet för senaste utförd kontroll och dagens datum så färgas datumet för senaste utförd kontroll grönt eller rött beroende på om det har gått över tiden eller ej.


Ytterligare en förbättring i samma vy (fast längre ner än vad bilden ovan visar) är att kontrollanten nu endast ser tidigare utförda kontroller från sin organisatoriska enhet om denna funktion används.Snabba OK på användarnivå


Funktionen som till exempel är värdefull då någon har utfört kontrollronden med papper och penna (men vill slippa att öppna varje punkt för att göra OK) har nu utökats....


...och utöver att kunna slå "På" eller "Av" denna funktion för hela kontot så kan man nu även göra inställningen på användarnivå.