top bannerbanner fireswedish flag
...an internet-based support system for systematic fire prevention, which not only focuses on the documentation, but that is also an interactive tool for your internal fire safety inspection.
 Start   FAQ   About i-sba   Contact   Try it!   Log in »
i-sba logotype

Har du glömt lösenordet?


...och har ett övergripande ansvar eller är kontrollant inom SBA på ert företag.

Det finns då en e-postadress knuten till ditt konto, och om du anger den här så skickas instruktioner dit om hur du skapar ett nytt lösenord.

E-post: ...och är anställd på ett företag som har sitt SBA på i-sba.se

Då går lösenordet inte att återfå härigenom eftersom kontot inte har någon e-postadress knuten till sig. Hör med den som är brand-skyddsansvarig hos er. Den personen kan ta fram det användarnamn och lösenord du söker.
© i-sba 2012